Vyhledávání: slovensko


Slovenská štátnosť a slovenský povojnový exil

Slovenská štátnosť a slovenský povojnový exil

Publikácia je výsledkom vedeckovýskumného a popularizačného úsilia pracoviska MS pre výskum „život a dielo“ slovenského exilu po roku 1945. Predmetom záujmu boli najmä výročia našich exulantov a hodnotenie ich práce zameranej…

Od 199 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Turiec

Turiec

Moderná obrazová publikácia predstavuje región Turca ako kompaktný, vizuálne krásny európsky región v srdci Slovenska so starobylými historickými koreňmi, s rozmanitou ponukou prírodných i kultúrnych pozoruhodností a rekreačných príležitostí. Defilé…

Od 312 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Slovenská vlastiveda I

Slovenská vlastiveda I

Vynikajúci esejista vo veľkolepo koncipovanom projekte Slovenskej vlastivedy pútavým štýlom sprítomňuje najpozoruhodnejšie osobnosti a historické udalosti jednotlivých krajov Slovenska. Prvý zväzok z plánovanej trojdielnej série prináša stručný…

Od 298 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovenská vlastiveda III, Žilinská župa

Slovenská vlastiveda III, Žilinská župa

Druhý zväzok monumentálneho projektu mapuje osobnosti, udalosti, pamätihodnosti Žilinského kraja, čiže okolia Žiliny, Rajeckej doliny, Kysúc, Turca, O...

Od 421 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Štátoprávne postavenie Slovenska

Štátoprávne postavenie Slovenska

O štáte a práve sa oddávna, aj v súčasnosti, mnoho a mnoho rozpráva. Najmä je aktuálna otázka, či štát v demokratickej spoločnosti a v našej súčasnosti je vôbec potrebný. Autor sa vo svojej úvahe pokúsil aspoň načrtnúť niektoré tézy, ale pritom…

Od 222 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moderny

Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moderny

Publikácia Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moderny (Jozef Cíger Hronský) prináša najnovší, modernými metódami spracovaný výskum, ktorý sa v posledných dvadsiatich rokoch realizoval na pôde SAV, ale aj jeho popularizáciu vo forme…

Od 247 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 - 1938)

Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 - 1938)

Dejiny a pôsobenie amerických Slovákov zostali až podnes v mnohých ohľadoch pre slovenskú historiografiu terrou incognitou. Aj keď sa ich aktivity v záujme slovenského autonomistického hnutia v rokoch 1918 - 1938 zavŕšili uzákonením autonómie…

Od 247 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 - 1938)

Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 - 1938)

Doteraz nejestvovalo komplexné spracovanie slovenskej otázky v medzivojnovom období. Monografia mladého historika ponúka najprv syntetický pohľad na národný, štátoprávny, hospodársky, sociálny, kultúrny a geopolitický segment slovenskej otázky a…

Od 288 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovenská vlastiveda VII

Slovenská vlastiveda VII

Rešpekt voči tradíciám nám velí, aby sme prijali hodnoty, ktoré pre sebavedomie Slovákov ako moderného európskeho národa, znamenal objav prítomnosti starých Slovákov - Slovenov na Spiši (Spišský Štvrtok) a na východnom Slovensku v okolí Košíc.…

Od 371 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovenská vlastiveda IV, Nitrianska župa

Slovenská vlastiveda IV, Nitrianska župa

Vynikajúci spisovateľ vo veľkolepo koncipovanom projekte Slovenskej vlastivedy pútavo sprítomňuje najpozoruhodnejšie osobnosti a historické udalosti j...

Od 371 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Červený kríž na Slovensku v rokoch 1989-1992

Červený kríž na Slovensku v rokoch 1989-1992

Československý Červený kríž (Slovenský Červený kríž) bola a je najstaršia a najväčšia mimovládna humanitná organizácia vo vtedajšom Československu a v...

Od 222 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Východné Slovensko v letokruhoch národa

Východné Slovensko v letokruhoch národa

Hlavným zámerom vydania trojdielnej publikácie, je v čo najväčšej miere prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu vedeckého poznania minulosti a súčasnosti východného Slovenska ako integrálnej, neoddeliteľnej súčasti slovenského národného celku.…

Od 969 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Baťovská architektúra na Slovensku

Baťovská architektúra na Slovensku

Baťova expanzia na ekonomických trhoch sveta kulminovala roku 1938, keď jeho pobočné spoločnosti pôsobili v 33 krajinách sveta, pričom jeho výrobky kupovali v 82 krajinách sveta. Len v bývalom Československu zamestnával vyše 42-tisíc ľudí.…

Od 297 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Matica slovenská

Matica slovenská

Úspešné knižné dielo jedného z najlepších znalcov matičných reálií vychádza po dvadsiatich rokoch v druhom, podstatne prepracovanom a doplnenom vydaní. Pútavo líči príbeh našej najstaršej a zaiste najvýznamnejšej kultúrnej ustanovizne, ktorá u iných…

Od 247 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Tajomné miesta Slovenska

Tajomné miesta Slovenska

Objavujte iné Slovensko - krajinu záhad a tajomstiev, mysterióznych úkazov, čudesných pamiatok z dávnej minulosti, tajuplných symbolov a nápisov, neprebádaných podzemných priestorov, zakliatych budov, podivných udalostí, z ktorých tuhne krv v žilách…

Od 297 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka

Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka

Žalostne málo vieme o architektonických a umeleckých skvostoch okolo nás! A ani tí, ktorí v nádherne zdobených kostoloch žasnú nad vzácnou freskovou výzdobou, netušia, kto je jej autorom. V našej publikácii vystupuje z anonymity jeden z…

Od 446 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Počiatky pravekého umenia na Slovensku

Počiatky pravekého umenia na Slovensku

Dejiny slovenského umenia sa začali písať dávno pred prvou písomnou zmienkou. Svedčia o tom praveké pamiatky hmotnej kultúry z nášho územia, ktoré majú charakter umeleckej tvorby, úžitkového umenia alebo umeleckého remesla, od paleolitu až po záver…

Od 322 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Slovenská vlastiveda II

Slovenská vlastiveda II

Autor sa podujal napísať encyklopedické dielo Slovenská vlastiveda, ktoré má poslúžiť slovenským učiteľom, deťom, ale aj dospelým, a ktorého zmyslom je v 7 dieloch prezentovať udalosti a osobnosti jednotlivých slovenských žúp v obciach, mestečkách a…

Od 371 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Sloveni a Slovensko

Sloveni a Slovensko

Objavná práca historika pôsobiaceho v Južnej Afrike prináša úplne nové pohľady na preddejinné korene Slovákov a priebeh osídlenia stredoeurópskeho priestoru. Autor ťaží z rozsiahleho poznania religionistiky predkresťanských náboženstiev, tamilčiny a…

Od 444 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Pohľady do stredovekých dejín Slovenska

Pohľady do stredovekých dejín Slovenska

Historická monografia prináša vzácne informácie o tajomstvami zahalenej časti slovenských dejín. Zaoberá sa procesom pokresťančovania územia Slovenska, výskumom patrocínií v historickom vývoji, sleduje proces vzniku rehoľných komunít a ich…

Od 322 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Súčasná slovenská literatúra po roku 1989

Súčasná slovenská literatúra po roku 1989

Odborná publikácia prináša biografické údaje a literárnokritické poznámky k tvorbe bezmála stovky slovenských literárnych tvorcov, ktorí vstúpili do slovenskej literatúry vlastnou knihou po roku 1989. Okrem slovníkovej časti, obsahuje monografia aj…

Od 346 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk

Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk

Vlastiveda sa dá napísať aj inak, najmä ak ju píše majster spisovateľ a píše ju so srdcom... Kniha Ondreja Sliackeho je vlastivedou, ktorá sa číta na jeden dúšok. A nájdete v nej celý svet! V Holíči môžete obdivovať tajuplné megality ako zo…

Od 247 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Divy Slovenska II

Divy Slovenska II

Plánované datum vydání: 11.01.2016Nielen pre detivydáno: 201512rozměry: 275,0 x 0,0počet stran: 144ISBN: 978-80-8115-224-5vazba: Pevná s přebalem lesklá

Od 247 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Slovensko/anglický anglicko/slovenský technický slovník

Slovensko/anglický anglicko/slovenský technický slovník

Druhé rozšírené vydanie dvojjazyčného technického slovníka. Obsahuje 25 tisíc slovenských a 23 tisíc anglických hesiel z oblasti strojárstva, hutníctva, výpočtovej techniky, poľnohospodárstva, chémie, stavebníctva a mnohých iných technických odborov…

Od 481 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Dějiny Slovenska v datech

Dějiny Slovenska v datech

Kniha vychází v koedici se Slovartem a ve spolupráci s Historickým ústavem SAV a Ústavem pamäti národa SR představuje chronologicky pojaté dějiny Slovenska od pravěkého osídlení, přes příchod slovanských kmenů a první státní útvary (Nitranské…

Od 149 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Hrady a zámky

Hrady a zámky

Autoři knihy se zaměřili na slovenské hrady a zámky, které jsou většinou pěkně zrekonstruované a sídlí v nich muzea nejrůznějšího charakteru. Publikace je praktickým turistickým průvodcem po hradu či zámku a jejím cílem je poskytnout čtenáři…

Od 162 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Malý anglicko - slovenský, slovensko - anglický slovník PVC

Malý anglicko - slovenský, slovensko - anglický slovník PVC

vydáno: 2001rozměry: 115,0 x 87,0počet stran: 472ISBN: 80-88814-21-9vazba: Omývatelný potah

Od 126 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Anglicko - slovenský, slovensko - anglický vreckový slovník

Anglicko - slovenský, slovensko - anglický vreckový slovník

základná slovná zásoba súčasnej angličtiny a slovenčinyfonetický prepis anglickej výslovnostistručný prehľad anglickej gramatikyzáklady anglickej konverzáciepraktické pomôcky na orientáciu v anglicky hovoriacich krajinách rozměry: 150,0 x 115…

Od 298 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Anglicko - slovenský slovensko - anglický slovník

Anglicko - slovenský slovensko - anglický slovník

rozměry: 201,0 x 150,0počet stran: 916ISBN: 978-80-88814-62-7vazba: Pevná bez přebalu lesklá

Od 312 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Moderný Nemecko slovenský Slovensko nemecký slovník

Moderný Nemecko slovenský Slovensko nemecký slovník

Moderný nemecko-slovenský a slovensko-nemecký stredný slovník je určený širokej verejnosti a jeho cieľom je poskytnúť kvalitnú pomôcku pri štúdiu nemeckého jazyka a pri komunikácií v tomto jazyku.Slovník obsahuje asi 45 000 hesiel, pri zostavovaní…

Od 295 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovensko - nemecký ekonomický slovník

Slovensko - nemecký ekonomický slovník

rozměry: 210,0 x 150,0počet stran: 848ISBN: 80-10-00049-3vazba: Pevná bez přebalu matná

Od 818 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Nemecko - slovenský, Slovensko - nemecký slovník

Nemecko - slovenský, Slovensko - nemecký slovník

Slovník je určený pre všetky typy škôl a širokej verejnosti prichádzajúcej do styku s nemeckým jazykom. Pri výbere a spracovaní hesiel autorky uprednostnili najmä moderné výrazy z oblasti každodennej komunikácie, vedy, techniky, práva, ekonomiky,…

Od 443 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Francúzsko / slovenský slovensko / francúzsky slovník

Francúzsko / slovenský slovensko / francúzsky slovník

Doplnené vydanie moderného obojstranného slovníka kladie dôraz na súčasný spisovný a hovorový jazyk. Francúzsko-slovenská časť obsahuje vyše 17 000 hesiel. Výslovnosť je označená fonetickou transkripciou, uvádzajú sa tu príklady použitia hesiel a…

Od 443 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Francúzsko - slovenský, slovensko - francúzsky vreckový slovník

Francúzsko - slovenský, slovensko - francúzsky vreckový slovník

základná slovná zásobaprehľad časovania slovieszoznam nepravideľných a neúplných slovieszáklady francúzskej konverzácievydáno: 2006rozměry: 150,0 x 115,0počet stran: 832ISBN: 80-10-00461-8vazba: Omývatelný potah

Od 295 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky vreckový slovník

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky vreckový slovník

Vreckový slovník je spracovaný podľa moderných lexikografických zásad. Okrem základnej slovnej zásoby obsahuje najdôležitejšie termíny z oblasti finančníctva, bankovníctva, obchodu, športu a najzákladnejšie odborné a technické výrazy. V slovníku sa…

Od 199 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Taliansko - slovenský a slovensko - taliansky vreckový slovník

Taliansko - slovenský a slovensko - taliansky vreckový slovník

Nový moderný vreckový slovník je určený študentom všetkých typov škôl, ako aj širokej verejnosti. Môže slúžiť pri štúdiu taliančiny, ale aj ako praktická pomôcka na cestách do Talianska. Slovník obsahuje vyše 25 000 hesiel najfrekventovanejšej…

Od 281 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovensko-taliansky slovník

Slovensko-taliansky slovník

vydáno: 1998rozměry: 205,0 x 140,0počet stran: 928ISBN: 80-88814-09-Xvazba: Pevná bez přebalu lesklá

Od 295 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník

Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník

Výber hesiel je podriadený požiadavkám dorozumenia sa nielen v bežnom styku a prostredí, ale bohatá slovná zásoba umožňuje aj využitie taliančiny vo verejnom a úradnom styku. Slovník obsahuje cca 20000 hesiel. Osobitá pozornosť je venovaná väzbám,…

Od 199 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Malý rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník

Malý rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník

Slovník je určený širokej verejnosti a jeho cieľom je poskytnúť pomôcku pri bežnej komunikácii v tomto jazyku.Usporiadanie hesiel je podľa abecedy.vydáno: 2006rozměry: 130,0 x 85,0počet stran: 804ISBN: 80-88814-46-4vazba:&nbsp…

Od 206 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Rusko - slovenský, slovensko - ruský slovník

Rusko - slovenský, slovensko - ruský slovník

Praktický slovník vychádza v 15. doplnenom vydaní. Reaguje na potrebu urýchleného vydania rusko-slovenského a slovensko-ruského slovníka pre školy a na zmeny v slovnej zásobe súčasnej spisovnej ruštiny a slovenčiny. Renomovaní lexikografi doplnili…

Od 454 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Česko slovenský Slovensko český slovník

Česko slovenský Slovensko český slovník

Kde bolo, tam bolo, raňajkovali raz vedno uprostred zakvitnutej lúky, v tôni košatého brestu, korytnačka, ťava a bocian. Pochutnávali si na ďatelinovej torte s čučoriedkami a černicami, ktorú zapíjali sladučkou malinovkou... Viacerí, najmä tí skôr…

Od 366 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Hrady nejkrásnější zříceniny

Hrady nejkrásnější zříceniny

Slovensko je země bohatá na opevněné objekty určené k bydlení. Na jeho území lze napočítat více než 180 hradů. Kniha je neobvyklým turistickým průvodcem po 33 nekrásnějších hradních zříceninách Slovenska. Jejím cílem je poskytnout čtenáři komplexní…

Od 162 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Najkrajšie miesta Slovenska

Najkrajšie miesta Slovenska

Farebná brožúra. Obrazom a slovom predstavuje 20 najkrajších lokalít Slovenska: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Čičmany, Demänovská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Dunajec - Pieniny, Nitriansky hrad, Nízke Tatry, Košice - dom sv.…

Od 65 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Najkrajšie hrady Slovenska

Najkrajšie hrady Slovenska

Farebná brožúra. Obrazom a slovom predstavuje 11 najkrajších, najnavštevovanejších a muzeálne prístupných slovenských hradov, zámkov a kaštieľov: Banská Štiavnica, Betliar, Bojnice, Bratislava, Červený Kameň, Kežmarok, Oravský hrad, Strážky, Spišský…

Od 65 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovenská republika 1:1 000 000

Slovenská republika 1:1 000 000

Automapavydáno: 2002rozměry: 232,0 x 135,0ISBN: 80-8042-340-7vazba: Mapa

Od 34 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovensko

Slovensko

atlas turistických zajímavostírozměry: 300,0 x 230,0ISBN: 80-7011-891-1vazba: Spirálová, kroužková

Od 84 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník

Obojstranný slovník je zameraný na potreby anglicky hovoriaceho používateľa. Nájdete v ňom výrazy potrebné pre bežnú komunikáciu, ale aj frekventované odlišnosti britskej a americkej angličtiny.vydáno: 2009rozměry: 142,0 x 105,0počet…

Od 115 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovensko-nemecký a nemecko-slovenský slovník

Slovensko-nemecký a nemecko-slovenský slovník

Obojstranný slovník je určený pre širokú verejnosť, ktorá prichádza do styku s nemeckým jazykom. Obsahuje základnú slovnú zásobu, ako aj rakúske a švajčiarske výrazy. Heslá zohľadňujú nové pravidlá nemeckého pravopisu.vydáno: 2009rozměry:…

Od 115 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovensko-francúzsky a francúzsko-slovenský minislovník

Slovensko-francúzsky a francúzsko-slovenský minislovník

Obojstranný minislovník je zameraný na potreby francúzsky hovoriaceho používateľa. Nájdete v ňom výrazy potrebné pre bežnú komunikáciu, ale aj výrazy pre obchodný a úradný styk.vydáno: 2009rozměry: 118,0 x 85,0počet stran: 272ISBN:…

Od 112 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Slovensko-taliansky a taliansko-slovenský slovník

Slovensko-taliansky a taliansko-slovenský slovník

Obojstranný slovník je určený na všeobecné praktické použitie. Obsahuje výber najpoužívanejších talianskych slov a výrazov každodennej potreby. Nájdete v ňom výrazy potrebné pre bežnú ústnu a písomnú komunikáciu.vydáno: 2009rozměry: 140,0…

Od 115 Kč 2 obchody Porovnat cenyTOPlist