Vyhledávání: jazyk a řeč


Rozvíjíme jazyk a řeč dětí - Zuzana Kupcová, Michaela Kukačková, Alena Váchová

Rozvíjíme jazyk a řeč dětí - Zuzana Kupcová, Michaela Kukačková, Alena Váchová

Publikace Rozvíjíme jazyk a řeč dětí poslouží jak​o užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeh​o psychika a její...

Od 341 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Jazyk a řeč, znalosti. Pracovní sešit 4 - Martina Kupcová, Michaela Gondeková

Jazyk a řeč, znalosti. Pracovní sešit 4 - Martina Kupcová, Michaela Gondeková

Pracovní sešit obsahuje pracovní listy zaměřené n​a jazykové a řečové dovednosti. Rodiče si současně mohou ověřit znalosti dítěte ve...

Od 53 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století

Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století

Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století Dalibor Havel Paleografická monografie zpracovává syntetickou formou veškeré relevantní diplomatické prameny v Čechách a na Moravě v éře posledních Přemyslovců Václava II. a jeho syna…

Od 248 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Vznik a vývoj satiry v římské literatuře

Vznik a vývoj satiry v římské literatuře

Vznik a vývoj satiry v římské literatuře Mariana Poláková Publikace se zabývá satirou jako svébytným žánrem římské literatury. Vymezuje satiru v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu, uvádí její zvláštnosti a specifické problémy,…

Od 225 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou Překlady, komentáře a poznámky Jana Nechutová a Jana Fuksová Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad…

Od 211 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Čtení s porozuměním a hry s jazykem

Čtení s porozuměním a hry s jazykem

Publikace Čteme s​e skřítkem Alfrédem obsahuje: 1) motivační texty pr​o děti vhodné k nácviku techniky čtení, hlasitému čtení 2) úkoly pro...

Od 99 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Papyrologie (řecká, latinská, koptská)

Papyrologie (řecká, latinská, koptská)

Papyrologie (řecká, latinská, koptská) Dostálová Růžena, Hošek Radislav, Messeri Gabriella, Pintaudi Rosario, Wolf B. Oerter Kniha Papyrologie (řecká, latinská, koptská) je prvním českým úvodem do nejmladší discipliny věd o antickém starověku.…

Od 315 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Gramatika latiny

Gramatika latiny

Gramatika latiny Panhuis Dirk Velice úspěšná moderní příručka belgického klasického filologa Dirka Panhuise, která byla opakovaně vydána v několika jazycích. Od tradičních latinských gramatik se kniha liší zejména důrazem na ucelený rozbor věty a…

Od 402 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Martiniana

Martiniana

Martiniana Jan Martínek Sborník prací přináší výběr obecných statí z bohaté publikační činnosti našeho předního neolatinisty Jana Martínka (*1924). Obsahuje 39 studií týkajících se zejména latinského humanistického básnictví, ale i onomastiky,…

Od 458 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Latina je mrtvá. Ať žije latina.

Latina je mrtvá. Ať žije latina.

Latina je mrtvá. Ať žije latina Wilfried Stroh Wilfried Stroh je jedním z nejvýznamnějších latinských filologů současnosti. Po studiích v Tubingen, ve Vídni a v Mnichově působil na universitě v Heidelbergu. V letech 1975 - 2005 byl řádným…

Od 349 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Vexilla Regis - latinsko-česky

Vexilla Regis - latinsko-česky

Vexilla Regis Markéta Koronthályová Latinské duchovní hymny a další texty patří k pokladnici evropské slovesné kultury. Vznikaly v církevním prostředí od pozdní antiky do vrcholného středověku a shrnují hutnou a poeticky vytříbenou formou základní…

Od 94 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Počátky latinské písemné kultury v českých zemích

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě Dalibor Havel Monografie je zaměřena na počátky latinské písemné kultury v Čechách a na Moravě, zejména na prameny k jejímu poznání. Velká…

Od 754 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Traktát De amore ve světle dvorské kultury

Traktát De amore ve světle dvorské kultury

Traktát De amore ve světle dvorské kultury Lenka Svobodová Publikace se zabývá středověkým traktátem De amore, v němž jeho autor Andreas Capellanus představil pravidla charakterizující fenomén dvorské lásky. Cílem je přiblížit nejprve traktát…

Od 85 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Nicolai Dresdensis Apologia

Nicolai Dresdensis Apologia

Nicolai Dresdensis Apologia De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis latinsko-české vydání Petra Mutlová Jedná se o vydání kritické edice Apologie, latinského spisu husitského nonkonformisty Mikuláše z Drážďan z roku 1415,…

Od 298 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Laudabile carmen II

Laudabile carmen II

Laudabile carmen II Kapitoly z římské rétoriky a poetiky Eva Kuťáková Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a rétorice v antickém Římě; je proto zaměřena…

Od 237 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Aischylos

Aischylos

Aischylos První české souborné vydání Aischylova díla, jehož sedm dochovaných tragédií dokládá založení evropského divadla. Důsledné převedení řeckého metra v obdobné přízvučné, stopové verše, jednak znemožňuje dnešní rychločtení a jednak spolu s…

Od 260 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Výbor z korespondence

Výbor z korespondence

Výbor z korespondence Marcus Tulius Cicero nové vydání - v češtině Dochovaná korespondence významného římského řečníka, politika, spisovatele, a v neposlední řadě vrcholného stylisty, Marka Tullia Cicerona (106–43 př. n. l.) byla objevena italskými…

Od 448 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Graeco-Latina brunensia N8

Graeco-Latina brunensia N8

Graeco-Latina brunensia N8 sborník klasická řada Obsahem svazku N 10 SPFFBU, Graeco-Latina Brunensia, je osm chronologicko-tematicky řazených článků. Lingvistické téma má jediný příspěvek představující sabellské jazyky. Tři příspěvky jsou zaměřené…

145 Kč Libri Latini Do obchodu


Graeco-Latina brunensia N9

Graeco-Latina brunensia N9

Graeco-Latina brunensia N9 sborník - klasická řada Svazek N 9 SPFFBU, Graeco-Latina Brunensia, který tvoří 11 odborných článků, uvádí příspěvek z dějin brněnské klasické filologie (mapující poválečný vývoj její lingvistiky). Lingvistickým tématům…

198 Kč Libri Latini Do obchodu


Graeco-Latina brunensia N10

Graeco-Latina brunensia N10

Graeco-latina brunensia N10 sborník - klasická řada Svazek N 10 SPFFBU obsahuje osm chronologicky řazených článků. Klasickou filologii a lingvistiku zastupují tři příspěvky (přehled paleobalkánských jazyků; jazyková charakteristika byzantské kroniky…

160 Kč Libri Latini Do obchodu


Graeco-Latina brunensia N11

Graeco-Latina brunensia N11

Graeco-latina brunensia N11 sborník - klasická řada Svazek N 11 SPFFBU, Graeco-Latina Brunensia, obsahuje osm abecedně řazených odborných příspěvků. Tři z nich řeší otázky lingvistické (historicko-jazykovědný přehled jednoho ze starých jazyků antiky…

180 Kč Libri Latini Do obchodu


Graeco-Latina brunensia N12

Graeco-Latina brunensia N12

Graeco-latina brunensia N12 sborník - klasická řada Obsah svazku N 12 SPFFBU, Graeco-Latina Brunensia, tvoří sedm abecedně řazených příspěvků a dva další, jež jsou součástí nové rubriky „Zahraniční přednášející na ÚKS“. Tři články jsou z oblasti…

180 Kč Libri Latini Do obchodu


Graeco-Latina brunensia N13

Graeco-Latina brunensia N13

Graeco-latina brunensia N13 sborník klasická řada Graeco-Latina Brunensia, klasická řada (N) odborného periodika SPFFBU, obsahují ve svém 13. svazku celkem 8 odborných článků z oblasti antických dějin (příspěvek Jarmily Bednaříkové k procesům…

180 Kč Libri Latini Do obchodu


Graeco-Latina brunensia N15

Graeco-Latina brunensia N15

Graeco-latina brunensia N15 sborník - klasická řada První číslo 15. ročníku časopisu Graeco-Latina Brunensia obsahuje šest odborných příspěvků. Z těchto jsou dva příspěvky věnovány jazykovědné problematice (Václav Blažek mapuje řecké lexikum z…

106 Kč Libri Latini Do obchodu


Graeco-Latina brunensia N14

Graeco-Latina brunensia N14

Graeco-latina brunensia N14 -  Erant in quidem civitatem... Graeco-Latina Brunensia navazují na SPFFBU, řadu N (klasickou), v jejímž číslování pokračují. Čtrnáctý ročník obsahuje zvláštní dvojčíslo věnované životnímu jubileu docentky Daši Bartoňkové…

250 Kč Libri Latini Do obchodu


Antické tradice v barokní latinské literatuře

Antické tradice v barokní latinské literatuře

Antické tradice v barokní latinské literatuře Lubor Kysučan Monografie představuje jednu z prvních studií v našem prostředí, které systematicky zkoumají působení antické tradice na latinskou barokní literaturu českého původu. První část knihy je…

145 Kč Libri Latini Do obchodu


Laudabile carmen I

Laudabile carmen I

Laudabile carmen 1 Římská metrika Eva Kuťáková Tato monografie je koncipována jako pomůcka pro vysokoškolské studenty, učitele a další zájemce, kteří hledají poučení o římské metrice. V první části seznamuje čtenáře s hlavními prozodickými…

155 Kč Libri Latini Do obchodu