Nepřihlášený uživatel

Fotografie Stura Facile - mimořádně účinný čistič odpadů 1000 ml

Stura Facile - mimořádně účinný čistič odpadů 1000 ml

Přípravek je určen k pročištění pouze plastových a keramických odpadů umyvadel, sprch, WC, kanalizace apod., ucpaných tuky, mýdlem, vápenitými usazeninami, vlasy, papírem, vložkami, hadrem. Při používání je nutné vyloučit styk s kůží a vniknutí do… Více...

Cena od: 85 - 110 3 obchody

Porovnat ceny

Vytisknout stránku

Sdílet na Facebooku
Detailní popis:

Přípravek je určen k pročištění pouze plastových a keramických odpadů umyvadel, sprch, WC, kanalizace apod., ucpaných tuky, mýdlem, vápenitými usazeninami, vlasy, papírem, vložkami, hadrem. Při používání je nutné vyloučit styk s kůží a vniknutí do očí.
Do přípravlu nikdy nepřilévat vodu, nebezpečí vystříknutí a poleptání. Čistič odpadů s obsahem kyseliny sírové 66 Bé. Pozor! Žíravina!
Návod k použití: Přípravek je nutno nalít přímo do odpadu, vyloučit kontakt kyseliny s povrchem umyvadla, vany či kovu, apod. Přípravek nalévejte velmi pomalu a postupně v doporučeném množství a nechejte působit dle níže uvedeného schématu. Teprve poté (za 15 až 30 minut) propláchněte velkým množstvím vody. Při manipulaci používejte gumové rukavice, chraňte oči a obličej ochranným štítem. Nenakládejte se obličejem nad čištným odpadem. Přestane-li kyselina vytékat z lahve, lahev nemačkejte, ale dejte ji do svislé polohy, aby se mohl samovolně nasát vzduch.
Upozornění: Nachází-li se místo ucpání (blok odtoku) odpadu mezi výlevkou a sifonem, je nutné nejdříve tento blok mechanicky odstranit a teprve poté použít Sturafacile. V případě nedodržení přesného postupu (pomalu a postupně vlévat určenou dávku pouze do odpadu), možnost vybublání směsi kyseliny a vody, která pak může poškodit okolí vtoku, obzvláště barevné plasty a smalty!
Návod k otevření obalu: Bezpečnostní uzávěr stisknou směrem ke dnu a současně otáčet.
Likvidace obalu: Prázdný a poté vodou vypláchnutý obal lze likvidovat s běžným odpadem.
Pozor: Vodu lze vlévat do obalu až po jeho úplném vyprázdnění.
Bezpečnostní opatření: Při potřísnění odstranit znečištěný oděv a zasažené místo omývat velkým množstvím vody a nakonec umýt mýdlem. Při zasažení oka neprodleně vyplachovat alespoň 10 až 15 minut proudem čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc. Při požití ihned vypít 1/2 l vody nebo mléka. Zvracení nevyvolávat, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Tel. toxikologického centra: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.
R35 Způsobuje těžké poleptání. S1 / 2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.
S27 Okamžitě odložte kontaminované oblečení. S30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu. S36 / 37 / 39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Stura Facile čistič odpadů 1 l

Parametry:

VýrobceSTURA
Označení90
VýrobceMadel S.p.a. Italy
hmotnost2.1kg
DistribuceCZ

Popis, fotografie a parametry produktu Stura Facile - mimořádně účinný čistič odpadů 1000 ml jsou získány z jednotlivých nabídek internetových obchodů. Před zakoupením produktu doporučujeme tyto informace (v konkrétním internetovém obchodě) překontrolovat.
TOPlist