Fotografie Cillit Bang Odstraňovač bakterií a špíny 750 ml

Cillit Bang Odstraňovač bakterií a špíny 750 ml

Cillit Bang odstraňovač bakterií a špíny - ničí 99% bakterií - čistí toaletu během 1 minuty Čistění toalety nadzvedněte záchodové prkénko a nasměrujte trysku pod okraj toalety. Stlačením láhve pomalu naneste po celém obvodu toaletní mísy. V případě… Více...

Cena: 54 1 obchod

Porovnat ceny

Vytisknout stránku

Sdílet na Facebooku
Detailní popis:

Cillit Bang odstraňovač bakterií a špíny
- ničí 99% bakterií
- čistí toaletu během 1 minuty
Čistění toalety nadzvedněte záchodové prkénko a nasměrujte trysku pod okraj toalety. Stlačením láhve pomalu naneste po celém obvodu toaletní mísy. V případě silných usazenin nechte čistič působit 10 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Pro účinné zničení bakterií nechte působit 30 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Vhodný na všechny typy toalet mimo nerezových. Bezpečný pro septiky. Otevření láhve: otevřete stisknutím označených míst na stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Uzavření láhve: utáhněte pevně uzávěr až do cvaknutí.
Složení: chlornan sodný (14,5%) 45 g/kg (4,5 hm.%). Dále obsahuje <5% hydroxid sodný, aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfém. Nebezpečné láty: chlornan aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfém. Nebezpečné látky: chlornan sodný, N,N-dimetyltetradecylamin-N-oxid, hydroxid sodný, mastné kyseliny, kokos, draselné soli. S biocidním účinkem 30 minut. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Pozor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Kontaminovaný oděv vyperte. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Skladujte uzamčené.
Cillit Bang Power Cleaner Bleach Force Wc čistič odstraňovač bakterií a špíny 750 ml

Parametry:

VýrobceCilit
Označení3009578
VýrobceReckitt Benckiser
hmotnost0.9kg
DistribuceCZ

Popis, fotografie a parametry produktu Cillit Bang Odstraňovač bakterií a špíny 750 ml jsou získány z jednotlivých nabídek internetových obchodů. Před zakoupením produktu doporučujeme tyto informace (v konkrétním internetovém obchodě) překontrolovat.