Nepřihlášený uživatel

Fotografie Cillit Bang WC odstraňovač vodního kamene, citrus 750 ml

Cillit Bang WC odstraňovač vodního kamene, citrus 750 ml

Wc odstraňovač vodního kamene. - čistí toaletu během 1 minuty - eliminuje vodní kámen - ničí bakterie - mění barvu ve vodě při čištění - byla prokázána baktericidní, fungicidní, vírucidní a sporicidní účinnost Čistění toalety nadzvedněte záchodové… Více...

Cena od: 37 - 40 2 obchody

Porovnat ceny

Vytisknout stránku

Sdílet na Facebooku
Detailní popis:

Wc odstraňovač vodního kamene.
- čistí toaletu během 1 minuty
- eliminuje vodní kámen
- ničí bakterie
- mění barvu ve vodě při čištění
- byla prokázána baktericidní, fungicidní, vírucidní a sporicidní účinnost
Čistění toalety nadzvedněte záchodové prkénko a nasměrujte trysku pod okraj toalety. Stlačením láhve pomalu naneste po celém obvodu toaletní mísy tak, aby ji gel zcely pokryl. V případě silných usazenin nechte čistič působit 10 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Pro účinné zničení bakterií nechte čistič působit 1 hodinu, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Vhodný na všechny typy toalet mimo nerezových. Zamezte kontaktu přípravku s jinými povrchy mimo toaletní mísy. Bezpečný pro septiky. Otevření láhve: otevřete stisknutím označených míst na stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Uzavření láhve: utáhněte pevně uzávěr až do cvaknutí.
Složení: přípravek je žíravý a obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Dále obsahuje: 25%), 90g/kg (9,0 hm%). S baktericidním účinkem 5 minut. Nebezpečné látky: kyselina chlorovodíková, ethanol, 2-2-iminobis-, n-lojové alkylderiváty, kvarterní amonné sloučeniny, trimethylojové alkyl, chloridy. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Pozor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Kontaminovaný oděv vyperte. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Skladujte uzamčené.
Cillit Bang Power Cleaner Citrus Force Wc čistič gel odstraňovač vodního kamene 750 ml

Parametry:

VýrobceCillit
Označení8145278
VýrobceReckitt Benckiser
DistribuceCZ

Popis, fotografie a parametry produktu Cillit Bang WC odstraňovač vodního kamene, citrus 750 ml jsou získány z jednotlivých nabídek internetových obchodů. Před zakoupením produktu doporučujeme tyto informace (v konkrétním internetovém obchodě) překontrolovat.