Fotografie Raid Max Pěna proti lezoucímu hmyzu 400ml

Raid Max Pěna proti lezoucímu hmyzu 400ml

Raid Max pěna proti lezoucímu hmyzu insekticidní aerosol k hubení lezoucího hmyzu tvoří aktivní bariéru, která zabrání vniknutí obtížného hmyzu do vašeho domova. Nanesená pěna zmizí, ale účinná látky Vás ochraní před mravenci a šváby až 3 měsíce.… Více...

Cena od: 79 - 110 2 obchody

Porovnat ceny

Vytisknout stránku

Sdílet na Facebooku
Detailní popis:

Raid Max pěna proti lezoucímu hmyzu insekticidní aerosol k hubení lezoucího hmyzu tvoří aktivní bariéru, která zabrání vniknutí obtížného hmyzu do vašeho domova. Nanesená pěna zmizí, ale účinná látky Vás ochraní před mravenci a šváby až 3 měsíce. Díky speciálnímu aplikátoru se snadno nanáší nejen do okolí dveří a oken, ale i do různých trhlin a jiných těžko dostupných míst. Pěna zvětší po aplikaci svůj objem a rovnoměrně vyplní škvíry a trhliny, ve kterých se hmyz ukrývá.
Návod pro použití: před použitím důkladně protřepejte. Při aplikaci udržujte nádobku ve svislé poloze. Aplikujte na místa, kde se hmyz skrývá nebo často vyskytuje (kouty, trhliny, prostory pod kuchyňskou linkou, okolí trubek, rámy oken, obložení podlah, odpadkové koše, atd.
Dávkování: 5 sec/délkový metr. Stříkejte v krátkých intervalech, i tehdy když ošetřujete větší plohu. K těžce dostupným místům vytvořte ochrannou pěnovou bariéru.
Upozornění: Extrémně hořlavý. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomov a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte dle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin, nádobí a elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terárie, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje expozice. Zajistěte lékařské ošetření, objeví-li se potíže.
Účinná látka: 0,04 g cyfluthrinu ve 100 g přípravku.

Parametry:

VýrobceRaid
Označení674259
VýrobceS.C.Johnson
DistribuceCZ

Popis, fotografie a parametry produktu Raid Max Pěna proti lezoucímu hmyzu 400ml jsou získány z jednotlivých nabídek internetových obchodů. Před zakoupením produktu doporučujeme tyto informace (v konkrétním internetovém obchodě) překontrolovat.