Vyhledávání: příručka


Zdravotnická praxe a právo

Zdravotnická praxe a právo

Kniha je praktickým průvodcem právní úpravou vztahů ve zdravotnictví. Pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně, proto čtenáře provádí též souvisejícími aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního. V první části jsou popsány…

Od 354 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Microsoft PowerPoint 2002 Uživatelská příručka

Microsoft PowerPoint 2002 Uživatelská příručka

Tato uživatelská příručka je podrobným výukovým i referenčním materiálem, který vás důkladně seznámí s tvorbou prezentací a různými způsoby jejich publikování. Je provázena množstvím konkrétních tipů k použití programu i obecných rad pro úspěšnou…

Od 145 Kč 2 obchody Porovnat ceny


MICROSOFT ACCESS 2002 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MICROSOFT ACCESS 2002 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Nová verze Microsoft Windows XP se samozřejmě dotkla i programu Access. Zkušený autor v této publikaci seznamuje uživatele nejen s novinkami v Accessu...

Od 205 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Příručka strážníka

Příručka strážníka

Příručka strážníka je praktickou pomůckou určenou pro potřeby výkonu práce strážníka obecní policie. V příručce je obsažen výbor takových částí právní...

Od 173 Kč 1 obchod Porovnat ceny


MIKROBIOLOGIE - PŘÍRUČKA PRO ZDRAVOTNÍ LABORANTY

MIKROBIOLOGIE - PŘÍRUČKA PRO ZDRAVOTNÍ LABORANTY

1961 Zahradbický Jiří a kol. kniha hojně používáná - kompletní

60 Kč absi.cz Do obchodu


PŘÍRUČKA HOSPODÁŘSKÉHO PRACOVNÍKA II.

PŘÍRUČKA HOSPODÁŘSKÉHO PRACOVNÍKA II.

vazba tvrdá s obálkou,ta je poškozená

5 Kč Antikvariát Lovosice Do obchodu


PŘÍRUČKA PRO NÁSTĚNNÉ MALÍŘSTVÍ - Svržek, Vladimír

PŘÍRUČKA PRO NÁSTĚNNÉ MALÍŘSTVÍ - Svržek, Vladimír

vazba tvrdá s obálkou, ta je zničená, kniha v pořádku 5.vydání, náklad 15 200, 308 stran, 159 obrázků ODBORNÉ PŘÍRUČKY PRO STAVEBNICTVÍ

55 Kč Antikvariát Lovosice Do obchodu


PŘÍRUČKA ŘIDIČE ZAČÁTEČNÍKA - A.Babuška, Z.Svátek

PŘÍRUČKA ŘIDIČE ZAČÁTEČNÍKA - A.Babuška, Z.Svátek

vazba tvrdá, karton. zachovalé 1.vydání, náklad 50 000, 200 stran VÝCVIKOVÁ KNIŽNICE ŘIDIČŮ svazek 28

33 Kč Antikvariát Lovosice Do obchodu


Team Deutsch 1 – metodická příručka (CZ verze)

Team Deutsch 1 – metodická příručka (CZ verze)

Metodická příručka pro učitele obsahuje detailně rozpracované jednotlivé lekce včetně informací k volbě adekvátních metodických postupů, předlohy ke kopírování zaměřené na rozvoj komunikativních dovedností, transkripce poslechových textů, klíče k…

Od 297 Kč 3 obchody Porovnat ceny


Metodická příručka k čítankám pro 2. stupeň ZŠ

Metodická příručka k čítankám pro 2. stupeň ZŠ

Tradiční příručka obsahuje teoretický úvod věnovaný východiskům a cílům literární výchovy, především ale přináší doplňující informace k čítankám a návrhy, jak s texty v čítankách pracovat. Příručka je společná pro všechny čtyři čítanky. vydáno:…

Od 81 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Český jazyk 6 pro základní školy Metodická příručka

Český jazyk 6 pro základní školy Metodická příručka

Tato metodická příručka je určena učitelům, kteří užívají ve výuce učebnici Český jazyk pro 6. ročník ZŠ (E. Hošnová a kol.). Obsahuje řadu námětů a doporučení pro zkvalitnění a zpestření výuky i řešení většiny cvičení. Učebnice je součástí nové…

Od 103 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Matematika pro 1. ročník základní školy Metodická příručka

Matematika pro 1. ročník základní školy Metodická příručka

Tato metodická příručka je určena učitelům, kteří v 1. ročníku pracují s učebnicemi MATEMATIKA PRO 1. ROČNÍK ZŠ (autorka Miroslava Čížková). Obsahuje návrh rozpisu učiva (učební plán celého školního roku), formuluje klíčové kompetence, k jejichž…

Od 97 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Matematika pro 2. ročník ZŠ Metodická příručka

Matematika pro 2. ročník ZŠ Metodická příručka

Metodická příručka je určena učitelům, kteří ve výuce užívají nově vydanou dvoudílnou pracovní učebnici.matematiky pro 2. ročník ZŠ, zpracovanou v souladu s RVP pro základní vzdělávání autorky Miroslavy Čížkové. Obsahuje rozpis učiva 2. ročníku,…

Od 97 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Hudební výchova pro 3.r. základní školy Metodická příručka

Hudební výchova pro 3.r. základní školy Metodická příručka

Metodická příručka obsahuje doporučení a náměty učitelům pro práci s učebnicí. Ucelená řada nových učebnic zpracována podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami…

Od 80 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Hudební výchova pro 7.r.ZŠ Metodická příručka

Hudební výchova pro 7.r.ZŠ Metodická příručka

Metodická příručka obsahuje doporučení a náměty učitelům pro práci s učebnicí. Ucelená řada nových učebnic zpracována podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami…

Od 83 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Hudební výchova pro 8.r. základní školy Metodická příručka

Hudební výchova pro 8.r. základní školy Metodická příručka

Metodická příručka obsahuje doporučení a náměty učitelům pro práci s učebnicí. Ucelená řada nových učebnic zpracována podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami…

Od 81 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Hudební výchova pro 9.r. základní školy Metodická příručka

Hudební výchova pro 9.r. základní školy Metodická příručka

Metodická příručka obsahuje doporučení a náměty učitelům pro práci s učebnicí. Ucelená řada nových učebnic zpracována podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami…

Od 83 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Fyzika 1 pro ZŠ Metodická příručka RVP

Fyzika 1 pro ZŠ Metodická příručka RVP

Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 1 pro základní školu - fyzikální veličiny a jejich měření (autoři J. Tesař, F. Jáchim). Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k…

Od 49 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Chemie pro 8.a 9. ročník základní školy Příručka pro učitele

Chemie pro 8.a 9. ročník základní školy Příručka pro učitele

rozměry: 203,0 x 145,0počet stran: 64ISBN: 80-7235-095-1

Od 76 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Dějepis 6 pr ozákladní školy Pravěk Metodická příručka

Dějepis 6 pr ozákladní školy Pravěk Metodická příručka

Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovním sešitem Dějepis pro 6. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje…

Od 114 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Dějepis pro 6.- 9. ročník základní školy Metodická příručka pro učitele

Dějepis pro 6.- 9. ročník základní školy Metodická příručka pro učitele

Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovním sešitem Dějepis pro 6. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje…

Od 98 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Český jazyk pro 1.ročník gymnázií - Metodická příručka

Český jazyk pro 1.ročník gymnázií - Metodická příručka

Metodická příručka je žádanou didaktickou pomůckou učitele, vztahující se k první části čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov a praktický učitel doporučuje postup, který vede žáky…

Od 78 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Český jazyk pro 2.r.gymnázií Metodiká příručka

Český jazyk pro 2.r.gymnázií Metodiká příručka

Metodická příručka je žádanou didaktickou pomůckou učitele, vztahující se k druhé části čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov a praktický učitel doporučuje postup, který vede žáky…

Od 103 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Český jazyk pro 3.ročník gymnázií - Metodická příručka

Český jazyk pro 3.ročník gymnázií - Metodická příručka

Metodická příručka je žádanou didaktickou pomůckou učitele, vztahující se k třetí části čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov a praktický učitel doporučuje postup, který vede žáky…

Od 104 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Český jazyk pro 2. ročník SOŠ Metodická příručka

Český jazyk pro 2. ročník SOŠ Metodická příručka

Ucelená čtyřdílná řada metodických příruček k učebnicím osvědčeného autorského týmu je určena pro výuku na všech typech středních odborných škol. Je zpracována podle učebních osnov pro SOŠ, připravuje již ale také pro nové pojetí maturitní zkoušky.…

Od 105 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Český jazyk pro 3. ročník SOŠ Metodická příručka

Český jazyk pro 3. ročník SOŠ Metodická příručka

Tato metodická příručka se vztahuje ke třetí části čtyřdílné řady učebnic českého jazyka pro střední odborné školy. Učebnice jsou zpracovány podle platných standardů vzdělávání pro daný typ školy, připravují žáky cíleně na nové pojetí maturitní…

Od 105 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Český jazyk pro 4. ročník SOŠ - Metodická příručka

Český jazyk pro 4. ročník SOŠ - Metodická příručka

Tato metodická příručka se vztahuje k závěrečné části čtyřdílné řady učebnic českého jazyka pro střední odborné školy. Učebnice jsou zpracovány podle platných standardů vzdělávání pro daný typ školy, připravují žáky cíleně na nové pojetí maturitní…

Od 106 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Příručka pro průzkumníky

Příručka pro průzkumníky

Autoři této Příručky pro průzkumníky se soustředili na jednu z důležitých oblastí armády - průzkum. Čtenáře seznamují s jeho základními úkoly a činností lidí - průzkumníků. Průzkumníka představují jako člověka s rozsáhlými znalostmi, fyzickou a…

Od 207 Kč 1 obchod Porovnat ceny


Příručka pro průzkumníky

Příručka pro průzkumníky

Autoři této Příručky pro průzkumníky se soustředili na jednu z důležitých oblastí armády - průzkum. Čtenáře seznamují s jeho základními úkoly a činností lidí - průzkumníků. Průzkumníka představují jako člověka s rozsáhlými znalostmi, fyzickou a…

Od 182 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Angličtina pro 6. ročník základní školy Metodická příručka

Angličtina pro 6. ročník základní školy Metodická příručka

Metodická příručka obsahuje standardně doporučené náměty pro učitele k práci s učebnicí a pracovními sešity. Obsahuje i kontrolní texty a úkoly k rozšiřujícím aktivitám. vydáno: 200509rozměry: 205,0 x 145,0ISBN: 80-7235-039-0

Od 63 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Angličtina pro 3.ročník základní školy Metodická příručka

Angličtina pro 3.ročník základní školy Metodická příručka

Tato metodická kniha obsahuje množství doporučení, námětů a rad učitelům, kteří v práci s žáky užívají soubor učebních pomůcek Angličtina pro 3. ročník ZŠ . Metodická kniha kromě doporučení, jak úspěšně pracovat s žáky po celý školní rok, obsahuje…

Od 136 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Angličtina pro 9.r.ZŠ Metodická příručka

Angličtina pro 9.r.ZŠ Metodická příručka

Metodická příručka obsahuje standardně doporučené náměty pro učitele k práci s učebnicí a pracovními sešity. Obsahuje i kontrolní texty a úkoly k rozšiřujícím aktivitám.vydáno: 2001rozměry: 205,0 x 145,0počet stran: 56ISBN: 80…

Od 76 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6.ročník základní školy

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6.ročník základní školy

Metodická příručka je určena učitelům, kteří pracují s učebnicemi V.Styblíka. Obsahuje náměty a doporučení pro práci s učebnicí, návhry na další cvičení pro talentované i průměrné žáky. rozměry: 205,0 x 145,0ISBN: 80-7235-040-4

Od 68 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Metodická příručka k učebnici Učíme se číst pro 1. ročník základní školy

Metodická příručka k učebnici Učíme se číst pro 1. ročník základní školy

vydáno: 200608rozměry: 202,0 x 145,0počet stran: 56ISBN: 80-7235-001-3vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá

Od 74 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 7. ročník základní školy

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 7. ročník základní školy

Metodická příručka je určena učitelům, kteří pracují s učebnicemi V.Styblíka. Obsahuje náměty a doporučení pro práci s učebnicí, návhry na další cvičení pro talentované i průměrné žáky. vydáno: 200603rozměry: 203,0 x 144,0počet stran:…

Od 68 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 2. ročník základní školy

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 2. ročník základní školy

Metodická příručka je určena učitelům, kteří pracují s učebnicemi V.Styblíka. Obsahuje náměty a doporučení pro práci s učebnicí, návhry na další cvičení pro talentované i průměrné žáky. rozměry: 205,0 x 145,0počet stran: 88ISBN: 80…

Od 68 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Metodická příručka k pracovním učebnicím matematiky

Metodická příručka k pracovním učebnicím matematiky

Metodická příručka k 1. dílu z ucelené řady matematiky od 1. do 9. ročníku ZŠ, která byla vytvořena pod jednotným vedením hlavní autorky. Učebnice zpracované podle vzdělávacího programu Základní škola byly před vydáním ověřovány na školách. Učivo je…

Od 68 Kč 2 obchody Porovnat ceny


Matematika pro 3.r.ZŠ Metodická příručka

Matematika pro 3.r.ZŠ Metodická příručka

Učebnice je čtvrtou částí ucelené řady pro 1. - 9. ročník ZŠ. Jsou zpracovány podle vzdělávacího programu Základní škola, mají schvalovací doložku MŠMT ČR. Pro 1. a 2. r. jsou určeny dvoudílné pracovní učebnice, pro 3. a 4. r. vždy jedna učebnice a…

Od 46 Kč 2 obchody Porovnat cenyTOPlist